Tu Hành Núi Đa Phủ Nghệ An

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Công chúa Hoa Dương đến cúng dàng

Bởi đời đố kỵ chịu tiếng oan

Lặng lẽ rời chùa vào núi thẳm

Uyên Trừng núi đá phủ Nghệ An.

Tu ở chùa lâu người nghĩ suy

Ta sinh ra chẳng lợi ích gì

Mọi người cung đốn thân mang tội

Từ nay rau cháo thân bỏ đi.

Quả kiếp tu tròn về Yên Tử

Non cao rừng thẳm, dựng am tranh

Mây gió trăng thanh hè – thu đến

Định kiếp lai sinh ở đất lành.

tam_dao_mountain_peaks

Thiền sư Hiện Quang vào tu hành ở núi đá phủ Nghệ An.
Vua Lý Huệ Tông mời ngài về kinh, Hiện Quang từ chối.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.