Tiểu sử GS.Viện sĩ Hoàng Quang Thuận

Họ và tên: Hoàng Quang Thuận.
Sinh ngày: 5/5/1953.
Quê quán: Quảng Bình.
Chức vụ: Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Quá trình hoạt động:
- Năm 1978, ông Hoàng Quang Thuận chế tạo thành công thiết bị máy điện xung QT-2 dùng trong châm tê và điều trị tại các Bệnh viện tại Quảng Nam - Đà Nẵng và miền Trung - được giải thưởng cao nhất của tỉnh và được nhà nước cấp bằng sáng chế, được trao Huy hiệu 10 năm sau giải phóng do có các đóng góp về khoa học cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Ông Hoàng Quang Thuận tốt nghiệp tiến sỹ năm 1986 với đề tài "Dòng điện hiệu ứng sinh học trên cơ thể sống". Ông là người thiết lập sơ đồ các vùng điện cực sinh học trên cơ thể con người. Năm 1987, hợp tác trao đổi khoa học với Viện Đúp-na (Liên Xô cũ) về thiết bị hiệu ứng laze sinh học.