Thăm Chị

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Mười ngày đi bộ đến Kinh sư

Thăm chị Thụy Thiên1 để giã tư

Lặng ngắm hoàng cung trong chiều tím

Trở về mây biếc thạch thiên thư.

thamchi

Công chúa Thụy Thiên, chị vua Trần Nhân Tông.
Ngài thăm chị, ngắm lại cung điện triều Trần lần cuối,
trước khi trở về Yên Tử.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.