Thiền Sư Đạo Viên

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Đồi thông am nhỏ dựng Thanh Phong

Tiếng mõ kinh chiều giữa hư không

U tịch chiều xưa niềm hoan lạc

Trăng vờn gió đập cửa chùa thông.

chuathong

Thiền sư Đạo Viên dựng am Thanh Phong trên đồi thông quê nhà.
Vua Trần Thái Tông đã nhiều lần về thăm am Thanh Phong.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.