Thăm Chùa Sùng Nghiêm

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Vua nghỉ qua đêm chùa Sùng Nghiêm

Am đá Bình Dương thăm Từ Tuyên1

Thái hậu đâu ngờ lần ly biệt

Bữa cơm lần cuối ở cửa thiền.

chuasungnghiem

Từ Tuyên Hoàng Thái Hậu tu hành ở am đá Bình Dương. Vua Trần
đến thăm lần cuối trước khi trở lại Yên Tử hiển Phật.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.