Hồ Yên Trung

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Xuân sang sương giăng kín mặt hô

Yên Trung còn nguyên vẻ hoang sơ

Hè về thông đứng dầm trong nước

Du khách dừng chân dạ ngẩn ngơ.

Thu đến hồ thu nước đong đầy

Đồi thông lay động gió ngất ngây

Đông hàn gió lạnh đàn chim trú

Tiếng hạc ngang trời một cánh mây.

Hồ Yên Trung

Hồ Yên Trung

Hồ Yên Trung rộng hàng ngàn mẫu nằm kề cửa ngõ
chốn Tổ, cõi thiền Yên Tử.
Mùa đông có rất nhiều sếu, le le, vịt trời, các loài chim về
trú đông ở hồ Yên Trung.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.