Sông Hương Hải

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Đệ Nhị Tổ Trúc Lâm Pháp Loa (1)

Kiên Cương hương thơm toả khắp nhà (2)

Mây vàng ngũ sắc chưa tan hết

Bát nhã tâm kinh tán pháp hoa.

Cầm chổi Thanh Hao kỳ tẩy ruột (3)

Dòng sông cuốn sạch bụi tanh hôi

Chỉ còn vương lại hương thơm ngát

Dòng sông Hương Hải được ra đời.

Sông Hương Hải

Sông Hương Hải

1. Đệ Nhị Tổ Trúc Lâm Pháp Loa, tên tục là Đồng Kiên Cương,
xem chú thích 2, trang 71.
2. Khi bà Vũ Thị Sinh thân mẫu sinh ra ngài, hương thơm lan toả
khắp nhà.
3. Câu chuyện xưa thiền sư nuốt chim tẩy ruột, dựng chùa.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.