Bến Chải

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Bến Chải ngày xưa còn có không

Nơi sư rửa ruột sạch lòng trần

Ngôi chùa Bến Chải nằm mơ mộng

Bãi cát Thanh Hao nằm ven sông.

benchai

 

Nơi thiền sư dùng chổi Thanh Hao lộn trái ruột tẩy ô uế,
sau khi nuốt chim.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.