Đêm Sao

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Núi cao vòi vọi lọng hoa cao

Cung điện thần tiên tự thuở nào

Đạo pháp thiền tông răn giới tục

Yên Tử đầy trời lấp lánh sao.

demsao

Núi Yên Tử cao 1068m so với mặt biển, mây núi
chen nhau như cung điện nhà trời.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.