Tiên Cảnh

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Chim chích chuyền cành hoa sứ rơi

Ngan ngát hương đưa toả lên trời

Hoa Yên lạc lối đào hoa mộng

Tiên cảnh trần gian mãi muôn đời.

tiencanh

Hai cây đại cổ trước chùa Hoa Yên.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.