Luận Đời

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Đời giống mây trôi trên đỉnh núi

Phù vân tán tụ một kiếp người

Vinh hoa phú quý vòng tục lụy

Bể khổ trần gian kẻ đầy vơi.

Tìm đến Yên Sơn tẩy bụi trần

Hào quang toả sáng đỉnh Phù Vân

Ngoạ Vân Yên Tử theo ngày tháng

Linh Sơn đất Phật mãi trường xuân.

luandoi

 

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.