Đại Học Houston Hoa Kỳ

Triển khai các chương trình Hợp tác với Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại Học Houston Hoa Kỳ

Triển khai các chương trình Hợp tác với Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại Học Houston Hoa Kỳ
17/06/2013

Sáng 6/6/2013 – Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, đại diện Đại Học Houston Hoa Kỳ có Gs.Ts Czajkiewiczzbigniew – Hiệu trưởng Đại học Công Nghệ Hóa Học Đại học Houston Texas. Gs.Ts Hoàng Quang Thuận – Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Đại Học Quốc Gia...