Triển khai các chương trình Hợp tác với Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Đại Học Houston Hoa Kỳ
17/06/2013 | 0 Phản hồi

Sáng 6/6/2013 – Tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, đại diện Đại Học Houston Hoa Kỳ có Gs.Ts Czajkiewiczzbigniew – Hiệu trưởng Đại học Công Nghệ Hóa Học Đại học Houston Texas. Gs.Ts Hoàng Quang Thuận – Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Gs.Ts Phùng Xuân Nhạ Hiệu trưởng Ủy Viên dự khuyết Trung Ương Đảng. Phó Gs.Ts Nguyễn Ngọc Bình – Hiệu trưởng Đại học Công Nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cùng các cán bộ Khoa học. Phó Gs.Ts Hoàng Đinh Phi – Phó Chủ Nhiệm Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Phó Gs.Ts Trương Vũ Bằng Giang – Chủ nhiệm khoa Điện Tử Viễn Thông. Ts Phạm Bảo Sơn – Chủ Nhiệm khoa Công Nghệ Thông tin. Phó Gs.Ts Đinh Đoàn Long – phó chủ nhiệm khoa Y Dược.

Thực hiện và triển khai các chương trình Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam đã ký năm 2012 với Đại học Houston Hoa Kỳ và Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong năm 2013 và các năm tới triển khai các chương trình Đào tạo sau Đại Học và chương trình Công Nghệ Thông tin theo các đề tài cụ thể: Hóa học, Tin học, Công Nghệ Sinh học.

Trong ảnh lãnh đạo của Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Trong ảnh lãnh đạo của Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Ngày 7/6/2013, đại diện Đại học Houston Hoa Kỳ và Gs.Ts Hoang Quang Thuận – Viện Trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam – thăm và làm việc với Đại học Đà Nẵng. Tiếp đoàn về phía Đại Học Đà Nẵng có Gs.Ts Trần Văn Nam – Hiệu trưởng Đại học Đà Nẵng.

Các cán bộ Khoa học lãnh đạo khoa – Đại học Đà Nẵng. Phó Gs.Ts Phan Cao Thọ – Trưởng khoa Xây Dựng cầu đường. Ts Hoàng Hải – Trưởng Ban Hợp tác Quốc Tế. Ts Nguyễn Lê Hùng – phó trưởng ban Khoa Học Công Nghệ môi trường các bên trao đổi về các chương trình Hợp tác, Đào tạo các chuyên gia chuyên ngành Công Nghệ Hóa học, Công Nghệ Thông Tin, Đào tạo các lớp sau Đại Học.

Ảnh Đại học Đà Nẵng đón đoàn Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Ảnh Đại học Đà Nẵng đón đoàn Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Chiều 8/6/2013, Gs.Ts Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam. Gs.Ts Czajkiewiczzbigniew – Hiệu trưởng Đại học Công Nghệ Houston thăm và làm việc Đại Học Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có Gs.Ts Nguyễn Văn Toàn – Hiệu trưởng Đại Học Huế. Gs.Ts Trương Quý Tùng – Hiệu phó. Phó Gs.Ts Hoàng Hữu Hạnh – Trưởng ban Hợp Tác Quốc Tế. Phó Gs.Ts Trần Đạo Dũng – trưởng ban Khoa học Công Nghệ Đại Học Huế hợp tác Đào tạo sau Đại học và phát triển Công Nghệ Thông Tin với Đại học Houston và các lĩnh vực khoa học khác.

Ảnh Đại Học Huế đón đoàn Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Ảnh Đại Học Huế đón đoàn Đại học Houston Hoa Kỳ và Viện Công Nghệ Viễn Thông Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

Gửi phản hồi