Những giấy chứng nhận quốc tế tặng thưởng GS Hoàng Quang Thuận
11/12/2014 | 0 Phản hồi

Với những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu, những cống hiến góp phần xây dựng bảo vệ đất nước và hợp tác quốc tế, Giáo sư Hoàng Quang Thuận vinh dự được tặng thưởng nhiều giấy chứng nhận, bằng khen cao quý trong nước và quốc tế.

bangcap2

bangcap1
hoangquangthuanfix3
BK

Gửi phản hồi