Hợp tác công nghệ thông tin và viễn thông giữa Bình Phước và Viện Công nghệ – Viễn thông
28/03/2012 | 4 Phản hồi
Ngày 28/3, UBND tỉnh Bình Phước và Viện Công nghệ – Viễn thông (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác về ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin và viễn thông (CNTT-VT) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sau khi thông qua góp ý, chỉnh sửa về các điều khoản trong chương trình thỏa thuận, hai bên đã tiến hành ký kết về một số nội dung hợp tác sau: Thỏa thuận hợp tác sản xuất, ứng dụng, nghiên cứu sản phẩm CNTT-VT vào các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, phục vụ chuyên môn tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; chuyển giao, tư vấn CNTT-VT; hợp tác quốc tế, hỗ trợ đào tạo nhân lực về CNTT-VT cho cán bộ các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu (bìa phải) và GS-TS Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông (bìa trái) ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu (bìa phải) và GS-TS Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông (bìa trái) ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác.

Hai bên đã thống nhất giao Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bình Phước là đơn vị đầu mối, thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Viện Công nghệ – Viễn thông tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nội dung ký kết và báo cáo kết quả thực hiện.
Việc ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh ứng dụng CNTT-VT trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đáp ứng theo nhu cầu xã hội của tỉnh để tăng cường phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa./.
TT.TH-CB

Gửi phản hồi