Huyền Thoại Huyền Trân

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Quỳ xuống chân cha ôm mặt khóc

Ngờ đâu lần cuối gặp cha gia

Non trùng nước biếc xa thăm thẳm

Xuất giá tòng phu mây nước xa.

Qua dãy tùng xưa nay đã lớn

Vẫy chào hoàng hậu nước non Chiêm

Nước mắt thành mây – thành mây trắng

Huyền thoại tình duyên một nỗi niềm.

Tượng Huyền Trân công chúa

Tượng Huyền Trân công chúa

Huyền Trân công chúa đâu ngờ lần cuối gặp cha già tại Yên Tử. Nàng trở lại
kinh đô Trà Bàn, Chiêm Thành, để lại cho đời sau huyền thoại tình duyên của
Huyền Trân công chúa với vua Chiêm.

Ngọa Vân Yên Tử là một phần riêng biệt của tập thơ “Thi Vân Yên Tử” của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận. “Ngọa Vân Yên Tử” (gồm 80 bài). Có thể nói, đây là tập thơ chỉ viết về phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và Phật tích của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.