Viện Hàn lâm KHCNVN đứng thứ hai về Ứng dụng CNTT trong các cơ quan thuộc Chính phủ
05/09/2014 | 7 Phản hồi

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT (với khởi đầu là đánh giá đối với trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2013, công tác khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước đã được thực hiện đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 08 cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, năm 2013, công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT được mở rộng theo 05 tiêu chí chính là: (1) Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, (2) Website/Portal phục vụ người dân và doanh nghiệp, (3) Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT, (4) Công tác tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và (5) Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, về mức độ Ứng dụng CNTT tổng thể năm 2013 của Viện Hàn lâm KHCNVN đứng thứ 2 trong các cơ quan thuộc Chính phủ.

Bảng xếp hạng mức độ Ứng dụng CNTT tổng thể của các cơ quan thuộc Chính phủ

Bảng xếp hạng mức độ Ứng dụng CNTT tổng thể của các cơ quan thuộc Chính phủ

Để có được thứ hạng như trên, có thể kể đến một số kết quả chính đạt được trong hoạt động ứng dụng CNTT tại Viện như sau:

Triển khai thành công dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN, góp phần đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của Viện Hàn lâm. Website/Portal của Viện Hàn lâm KHCNVN có số lượng truy cập tăng nhanh, riêng năm 2013 số lượng truy cập tăng 63.5% so với năm 2012 với lượng truy cập trung bình hàng ngày lên tới 8100-9200 lượt/ngày.

Xây dựng thành công hệ thống hạ tầng cáp quang mạng Campus của Viện Hàn lâm KHCNVN, nâng cao hạ tầng truyền thông giúp tăng cường công tác tin học hóa các hoạt động của Viện Hàn lâm, tăng hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hệ thống bảo mật đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu của Viện Hàn lâm.

Đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử mới với những tính năng vượt trội về an toàn và bảo mật dữ liệu, đáp ứng được trên 3000 người dùng, dung lượng hòm thư tối thiểu 4GB/account, dung lượng file đính kèm tối đa 20MB/e-mail; hệ thống điều hành tác nghiệp Vast-Office đã giúp cho việc luân chuyển văn bản được dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm, giúp công tác điều hành hoạt động của Lãnh đạo Viện được kịp thời và chính xác.

Triển khai dự án tăng cường trang thiết bị Trung tâm mạng và Tích hợp dữ liệu đảm bảo duy trì hoạt động và tăng hiệu suất làm việc cho các dịch vụ CNTT của Viện Hàn lâm.

Xây dựng thành công Quy hoạch phát triển CNTT của toàn Viện đến năm 2020, xây dựng được định hướng và kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT giúp tăng hiệu quả đầu tư cho CNTT tại Viện Hàn lâm.

Xây dựng thành công giai đoạn 1 Hệ thống tính toán khoa học của Viện Hàn lâm và triển khai Đề tài Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành trên cơ sở máy tính hiệu năng cao chia sẻ tài nguyên tại Viện Hàn lâm KHCNVN góp phần tạo ra các bước đổi mới mạnh mẽ về công nghệ, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học có hàm lượng trí tuệ cao phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về tính toán khoa học.

Có thể nói, mặc dù không có nguồn ngân sách dành cho Ứng dụng CNTT mà chỉ với nguồn đầu tư hạn chế từ ngân sách nghiên cứu khoa học, nhưng Viện Hàn lâm KHCNVN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận bước đầu trong công tác Ứng dụng CNTT tại đơn vị.

Thanh Hà

Gửi phản hồi