Tập đoàn Y Khoa Laze Hoa Kỳ hợp tác với Viện Công nghệ viễn thông
30/11/2012 | 25 Phản hồi

Vừa qua, tại buổi lễ Hợp tác và triển khai ứng dụng Khoa học cuả Tập đoàn Y Khoa LaZe Hoa Kỳ Bang California, Bà chủ tịch Theresa Quach, ông Tổng giám đốc David Janisch và các thành viên của Tập đoàn cùng với GS.TS Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông -Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết các văn bản Hợp tác và triển khai các công trình nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Công nghệ cao vào Y khoa dùng tia Laze, Kỹ thuật số Digltal Điện xung vào chẩn đoán và trị liệu bệnh nhân.

Ông David Janisch Tổng Giám Đốc và các thành viên của Tập đoàn Y khoa Laze Hoa Kỳ trao tặng Bằng khen cho GS.TS Hoàng Quang Thuận

Ông David Janisch Tổng Giám Đốc và các thành viên của Tập đoàn Y khoa Laze Hoa Kỳ trao tặng Bằng khen cho GS.TS Hoàng Quang Thuận

Năm 2012, Viện Công nghệ Viễn thông Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Y Khoa Laze Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện các văn bản đã ký kết trước đây về các công trình nghiên cứu chế tạo hoàn chỉnh các thiết bị Y khoa đưa vào ứng dụng trong các bệnh viện lớn của Hoa Kỳ.

Trong buổi lễ này, GS.TS Hoàng Quang Thuận đã được Chủ tịch và Tổng Giám đốc tập đoàn Y khoa LaZe Hoa Kỳ trao tặng Bằng khen – vì đã có những công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho Y học phục vụ sức khỏe con người.

Theo: GD&TĐ

Gửi phản hồi