Tặng Sư Thầy

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

 

Một khắc mây tan giống đầu rồng
Trập trùng uốn lượn giữa hư không
Bóng Thầy chống gậy trên sườn núi
Có phải người xưa cảnh cũ không?

tangsuthay

Ni sư trưởng Thích Nữ Huệ Giác – Đại biểu của Phật giáo miền Nam ra miền Bắc dự Hội nghị Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội (tháng 11/1997). Phải chăng kiếp trước Sư thầy đã tu hành ở chốn này?

Thi vân Yên Tử
Tập thơ
Thi Vân Yên Tử của nhà thơ Hoàng Quang Thuận là tập thơ thiền gồm 143 bài về Yên Tử được viết một cách hệ thống và phong phú mang nhiều hàm ý sâu xa nhưng lại được thể hiện qua những vần thơ thanh cao, huyền diệu, xa vắng, tĩnh lặng đồng thời lại gần gũi với đời thường. Tập thơ vẽ ra cho độc giả những phong cảnh tuyệt mỹ của núi mây Yên Tử đồng thời soi rọi lại những chặng đường vua Trần Nhân Tông đã đi qua để xây dựng nên Trung tâm Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam. Ngoài ra, độc giả còn được tiếp cận thiền học một cách tự nhiên, dễ dàng và sâu sắc.