KHCN

Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ

Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ
09/04/2013

Ngày 18/3/2013, Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2013 (Chương trình Khoa học – Công nghệ vũ trụ), Viện Hàn lâm KHCNVN và Bộ KHCN đã tiến hành buổi họp công khai mở hồ sơ tham dự thầu đề tài thuộc Chương trình Công nghệ vũ trụ để tuyển chọn/giao trực tiếp đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài...