ASEAN

Hội thảo các nước ASEAN về vệ tinh quan sát Trái đất và trạm thu lần thứ 3

Hội thảo các nước ASEAN về vệ tinh quan sát Trái đất và trạm thu lần thứ 3
18/11/2014

Kế thừa và phát huy kết quả các hội thảo và chương trình hợp tác trước đây của các nước ASEAN trong lĩnh vực vệ tinh viễn thám và trạm mặt đất, trên tinh thần hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức ASEAN, ngày 13/11/2014 Viện Hàn lâm KHCNVN đã giao cho Ban...