Sông trăng…

Sông xanh có chiếc thuyền bơi
Thủy triều lên xuống – bên đời ngược xuôi
Thuyền ơi bến nhớ không nguôi
Khi còn – khi mất Thuyền xuôi giữa dòng …

Thuyền chờ trăng hiện trên sông
Ai đi có thấy trăng không bên trời
Sông xanh có chiếc thuyền bơi
Trăng vừa mới hiện- giữa trời sông trăng…

theuviet-songtrang

Tác giả: Hội Viên Thi Đàn

Nói đến Phật giáo Việt Nam không thể không nói đến Thiền học Việt Nam, nói đến thiến học Việt Nam không thể không đề cập đến những dòng thơ thiền trong giai đoạn khởi đầu của Phật giáo nước ta. Những dòng thơ này được tập hợp khá rõ nét trong quyển Thiền sử đầu tiên của Việt Nam là Thuyền uyển tập anh. Giá trị thiền học của tác phẩm này đã được người viết tựa ca ngợi: “… như đóa hoa lan giữa loài cỏ dại… Như ngọn gió mát thổi qua sáu nẻo luân hồi, như trận tuyết từ bi rơi đầy trên ba ác đạo. Biết bao người đã lánh tục xuất gia, đạt trí ngộ không. Trong số đó có bậc trí tuệ sáng như mặt trời, trong như gương báu và sạch như băng tuyết”.