Những bằng khen cao quý cho GS Hoàng Quang Thuận và Viện Công Nghệ Viễn Thông
24/07/2014 | 11 Phản hồi

Với những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu, những cống hiến góp phần xây dựng bảo vệ đất nước và hợp tác quốc tế, Giáo sư Hoàng Quang Thuận và Viện Công nghệ Viễn thông vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen cao quý trong nước và quốc tế.

Bằng khen

Bằng khen của Thành phố Milpitas bang California, Hoa Kỳ cho Giáo sư Hoàng Quang Thuận

Bằng khen của Thủ tướng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Bằng khen

Bằng khen của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho Giáo sư Hoàng Quang Thuận

BK

Gửi phản hồi