Nguyện lòng…

Danh lợi tình- rất đời thường
Bằng không- là chuyện phi thường nhân tâm
Nhớ ngày Vía nguyện Quan Âm
Nguyện không say- sát- trộm- dâm dối lòng…

Từ không lại có rồi không
Quả từ nhân có quay vòng …quả nhân
Thở sâu tâm trở về thân
Quán Âm tín nguyện hồng ân độ mình …

enlarged 110% reduced 400dpi to 300dpi

Hội Viên Thi Đàn

 

Nói đến Phật giáo Việt Nam không thể không nói đến Thiền học Việt Nam, nói đến thiến học Việt Nam không thể không đề cập đến những dòng thơ thiền trong giai đoạn khởi đầu của Phật giáo nước ta. Những dòng thơ này được tập hợp khá rõ nét trong quyển Thiền sử đầu tiên của Việt Nam là Thuyền uyển tập anh. Giá trị thiền học của tác phẩm này đã được người viết tựa ca ngợi: “… như đóa hoa lan giữa loài cỏ dại… Như ngọn gió mát thổi qua sáu nẻo luân hồi, như trận tuyết từ bi rơi đầy trên ba ác đạo. Biết bao người đã lánh tục xuất gia, đạt trí ngộ không. Trong số đó có bậc trí tuệ sáng như mặt trời, trong như gương báu và sạch như băng tuyết”.