Mùa an cư…

An cư kiết hạ tâm thư thái
Văn Thù đại trí thị Như Lai
Quán Âm bi ngộ hành Diệu Pháp
Liên Hoa hạnh nguyện Phổ Hiền khai …

Hoa sen tươi nở vươn chào
Cúng dường Tam Bảo rạt rào ân thâm
Pháp hoa hải hội Diệu Âm
Phân thân Bửu Tháp , nguồn tâm Phật về …

3548977640_4b0496c627_o

Hội Viên Thi Đàn

 

Nói đến Phật giáo Việt Nam không thể không nói đến Thiền học Việt Nam, nói đến thiến học Việt Nam không thể không đề cập đến những dòng thơ thiền trong giai đoạn khởi đầu của Phật giáo nước ta. Những dòng thơ này được tập hợp khá rõ nét trong quyển Thiền sử đầu tiên của Việt Nam là Thuyền uyển tập anh. Giá trị thiền học của tác phẩm này đã được người viết tựa ca ngợi: “… như đóa hoa lan giữa loài cỏ dại… Như ngọn gió mát thổi qua sáu nẻo luân hồi, như trận tuyết từ bi rơi đầy trên ba ác đạo. Biết bao người đã lánh tục xuất gia, đạt trí ngộ không. Trong số đó có bậc trí tuệ sáng như mặt trời, trong như gương báu và sạch như băng tuyết”.