Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
09/04/2013 | 4 Phản hồi

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy Viện, ngày 22/3/2013, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) cho các cán bộ chủ chốt ở khu vực phía Bắc.

Tham dự Hội nghị có GS.TSKH Nguyễn Đình Công – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, PGS. TS Hà Duy Ngọ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện, đồng chí Nguyễn Quán Phú – Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra còn có sự tham dự học tập của gần 300 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên ủy ban Kiểm tra đảng ủy, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và toàn thể các đồng chí Đảng viên từ cấp Phó, Trưởng phòng trở lên.

Theo kế hoạch, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI của Đảng bộ Viện được chia thành 3 lớp học nằm ở 3 khu vực (01 lớp tại Hà Nội bao gồm các đơn vị ở khu vực phía Bắc, 01 lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các đơn vị ở khu vực phía Nam, 01 lớp tại Nha Trang gồm các đơn vị khu vực Nha Trang, Đà Lạt).hopdang090413

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú – Trưởng phòng báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt 02 Nghị quyết, 03 Kết luận và một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) liên quan tới chính sách, pháp luật đất đai; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”…

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ được học tập, nắm vững những nội dung cơ bản về Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), tạo niềm tin, sự thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết thúc Hội nghị PGS. TS Hà Duy Ngọ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện nhấn mạnh thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy Đảng trực thuộc cần xây dựng Chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời có quan điểm chỉ đạo, đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp phát triển khoa học công nghệ của đất nước nói chung và đối với Viện Hàn lâm KHCNVN nói riêng.

ML (VAST)

Gửi phản hồi