GS. Hoàng Quang Thuận nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của Thị trưởng Pasay – Philippines
23/11/2012 | 0 Phản hồi

Ngày 12/11/2012, Văn phòng Đại diện của thành phố Pasay, Philippines tại Califonia, Hoa Kỳ được sự ủy quyền của Thị trưởng Mayor thành phố Pasay, Philippines, ông Tony Calixto – Trợ lý Thị trưởng đã trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương của Thành phố cho GS. Hoàng Quang Thuận do ông có những đóng góp vào y học phục vụ cho con người tại thành phố Pasay, bằng những thiết bị y tế chẩn đoán và chữa bệnh.

Ảnh: Đại diện của Thị trưởng – ông Tony Calixto trao tặng bằng khen và Kỷ niệm chương của Thành phố Pasay, Philippines cho GS. Hoàng Quang Thuận

Ảnh: Đại diện của Thị trưởng – ông Tony Calixto trao tặng bằng khen và Kỷ niệm chương của Thành phố Pasay, Philippines cho GS. Hoàng Quang Thuận

Tháng 5 năm 2010, GS. Hoàng Quang Thuận đã trao tặng cho bệnh viện lớn nhất của thành phố Pasay – Philippines hai máy điện tử kỹ thuật số HTDL 2. Hiện nay, thiết bị đang được sử dụng tốt.

 

Gửi phản hồi