Cơ cấu tổ chức của Viện Công Nghệ Viễn Thông
19/10/2010 | 4 Phản hồi

Viện Công nghệ Viễn thông (ITT) trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ Quốc gia. Chuyên nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có trình độ công nghệ cao, chuyển giao công nghệ vào đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực Công nghệ viễn thông, Công nghệ thông tin và truyền thông…

Viện được thành lập theo Quyết định: 376/VKH-QĐ ngày 08/9/1992.

Người ký: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa Học Việt Nam

Viện Công nghệ Viễn thông
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Số 198 A5-A6 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84)(8) 3997.3599 – 3997.2031
Fax: (+84) (8) 3997.2031
Email: email_vcnvt@yahoo.com
Website: www.vnitt.ac.vn

Cơ cấu tổ chức của Viện Công Nghệ Viễn Thông

Cơ cấu tổ chức của Viện Công Nghệ Viễn Thông

Gửi phản hồi